Autistan
websites
click a flag
 

UN

AQ

AU

AZ

ba
pk

ba
ru

BD

BG

BO

BS

BT

CD

CR

CU

CY

DO

DZ

EG

ET

FJ

FM
 
HEAD
QUARTERS
 
   
 
 

GF

GL

GP

GT

GY

HN

HT

IE

IS

JM

JO

ka
uz

KH

KP

KW

LB

LK

mes

MG

MQ

MR

MT

MU

MY
 

CP

NC

NG

NI

nk
am

NO

NP

OM

PA

PF

PG

PY

rj
in

SA

SC

SG

SJ

SN

SR

SV

TH

ti
cn

TJ

TM

TO

TR

UY

UZ

VU
 

fb

 

Autistan
Intangible country of the autistics
Atunuu vaaia autistic

 

Embassy of Autistan in Samoa
Amepasa o Autistan i le Samoa

 

Wikipedia : Samoa

 

If you can help to find an autistic Ambassador
and an office to create an Embassy in this country,
contact us !
Afai e mafai ona e fesoasoani e maua ai se Amepasa autistic
ma se tofi e fatu ai se Amepasa i lena atunuu,
faafesootai i tatou !
contact (@) autistan.org

 

Learn more about Autistan : Autistan.org
Aoao atili e uiga Autistan: Autistan.org

 

 

 

Le nom "Autistan" est une création de notre ami autiste Josef Schovanec
The name "Autistan" is a creation of our autistic friend Josef Schovanec

© 2014-2018 Autistan.ws